Books and policy reports

2020

Manduca, R., M. Hell, A. Adermon, J. Blanden, E. Bratberg, A.C. Gielen, H. van Kippersluis, K. Bok Lee, S. Machin, M.D. Munk, M. Nybom, Y. Ostrovsky, S. Rahman & O. Sirniö, “Trender i absolut inkomströrlighet i Europa och Nordamerika”, IFAU Rapport 2020:13.

Adermon, A. & L. Hensvik, “Gigekonomin som dörröppnare?", IFAU Rapport 2020:22.

Andersson, T., T. Ellingsen, P. Fredriksson, E. Mörk, T. Persson, P. Strömberg & I. Werner (2020) ”2020 års Ekonomipris till Paul Milgrom och Robert Wilson”, Ekonomisk Debatt 48:8.

Elinder, M. & L-M. Ellegård (2020). ”Hur är det egentligen med den ekonomiska ojämlikheten?” Ekonomisk Debatt 48:3.

Elinder, M. & L-M. Ellegård (2020). ”Pandemins långa skuggor”, Ekonomisk Debatt 48:8.

Elinder, M., Nordin M., Hagen J., & J. Säve-Söderbergh, ”Svenska folkets kunskaper om pensionen”, IFAU Rapport 2020: 23.

Hagen, J., Malmberg, H., Ekonomiska drivkrafter vid hälsorelaterade utträden ur arbetslivet, IFAU Rapport 2020:17.

Mörk, E., A. Sjögren & H. Svaleryd (2020). ”Ojämlikhet i hälsa under uppväxten”, Ekonomisk Debatt 48:4.

Poutvaara, P. & H. Jordahl (2020). "Public sector outsourcing" IZA World of Labor 65.

Poutvaara, P. M. Valeyatheepillay (2020). “Covid-19 Pandemic: Challenges and a Way Forward”, EconPol Policy Report 30.

Waldenström, D. (2020). “Perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige” Ekonomisk Debatt 48(4): 13–25.

2019

Adermon, M and L Laun, “Bristyrken i offentlig verksamhet — Var arbetar de utbildade?", Ekonomisk Debatt, 7/2019.

Bastani, S. och Selin, H. "Skillnad på marginalen - en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning" Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2019:3.

Heller-Sahlgren, G  and H Jordahl (2019), "Knowledge-based schooling for prosperity: The impact of education reforms on Swedish economic growth", Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Klingholz, R., F. Braunsdorf, C. Müller, P. Poutvaara, T. Petersen, C. Schneiderheinze, R. Thiele and K. Gehring, “Wachsende Migrationsströme: Wie können die europäischen Länder die Fluchtursachen erfolgreich bekämpfen?“ ifo Schnelldienst, 2019, 72, Nr. 23, 03-26.

Mörk, E, L Persson and G Erlingsson (2019) Kommunernas framtid, Konjunkturrådets rapport 2019, SNS Förlag.

Nordblom, K. “Legitimitet för skatter på EU-nivå” (2019) Report to SIEPS, Swedish Institute for European Policy Studies.

Poutvaara, P., C. Rhode, T. Stitteneder and M. Valeyatheepillay, “Contribution to Growth: Free Movements of Goods Delivering Economic Benefits for Citizens.” IN-DEPTH ANALYSIS, requested by the IMCO Committee, 01-36.

Poutvaara, P., “Migration von Arbeitskräften und Integrationspolitik: Was kann und sollte Europa tun?” ifo Schnelldienst, 2019, 72, Nr. 10, 20-24.

Sebo, J et al, “Pension Savings: The Real Return 2019 Edition” Better Finance, The European Federation of Investors and Financial Users, https://betterfinance.eu/publication/pension-savings-the-real-return-2019-edition/

2018

Elinder, M and J Hagen, ”Den komplexa tjänstepensionen!”, SNS Förlag, Stockholm 

Heller Sahlgren, G and H Jordahl, ”Lönsamma kunskaper: Sambandet mellan vinst och kvalitet i svenska grundskolor ”, Confederation of Swedish Enterprise.  

Hagen, J and H Malmberg. "Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden ur arbetslivet minskas?." SNS Förlag, Stockholm 

Jordahl, H, ”Cherry picking i välfärdsföretag”, Fores Policy Brief 2018:8. 

2017

Andersson, H, H Berg, and M Dahlberg, “Native migration responses to increased immigration”, Ifo DICE Report 15(3).

Bartels, C, “Trends in global income inequality – Germany” in F Alvaredo,  L Chancel, T Piketty, E Saez and G Zucman (eds) World Inequality Report 2018, World Inequality Lab, Paris.

Bastani, S, S Blomquist and L Micheletto, “Optimal pensions in a multi-period Mirrlees bodel, in R Holzmann and J Piggott (eds) The Taxation of Pensions, MIT Press.  (forthcoming)

Bastani, S, T Blumkin, and L Micheletto, “Gender wage gap and the welfare-enhancing role of parental leave rules”, ifo DICE Report 15 (2)

Brewer, M and S Cattan, “Universal pre-school and labor supply of mothers”, ifo DICE Report 15(2).

Elinder, M and H Jordahl, “Röstar väljarna med plånboken?” in Nationalekonomins frågor. Studentlitteratur.

2016

Angelis, J, A Häger Glenngård and H Jordahl (2016), Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag.

Bartells, C (2016), “Development of Top Incomes in Germany since 2001”, DIW Economic Bulletin Nr.1/2/2016

Bergh, A, H Jordahl and R Öhrvall (2016) ”Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten” i M Solevid (red) Svenska utlandsröster, Göteborgs universitet: SOM-institutet, s. 211–232.

Hasselberg, Y and H Ohlson (2016), “Collective wealth formation: Conflict and compromise in Sweden, 1950-2000” in P Hudson and K Tribe (eds) The contradictions of capital in the twenty-first century. The Piketty opportunity, Agenda Publishing, Newcastle.

Heller Sahlgren, G and H Jordahl (2016), Information – ett verktyg för bättre skolsystem. SNS Förlag.

Mörk, E (2016) ”Sociala utmaningar för framtidens arbetsmarknad”, Underlagsrapport till analysgruppen Arbete i framtiden, Kansliet för strategi och framtidsfrågor.

2015

Edmark, K (2015), ”Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet”, Uppdragsrapport till LOs rapportserie ”Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik”.

2014

Alstadsæter, A, M Jacobs and A Vejsiu (2014), 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups. Report to the Expert Group on Public Economics (ESO) 2014:2, Swedish Ministry of Finance. Fritzes, Stockholm

Bergman, M and H Jordahl (2014), Goda år på ålderns höst?, En ESO-rapport om konkurrens inom äldreomsorgen, Report to the Expert Group on Public Economics (ESO) 2014:1, Swedish Ministry of Finance. Fritzes, Stockholm

Holmlund, B, E Mörk, M Palme och R Östling (2014) ”Arbetsmarknadsreformer för jobb och välfärd”, Rapport från socialdemokraternas forskningskommission.

Mörk, E, A Sjögren and H Svaleryd (2014) Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa, SNS Förlag

2013

Dahlberg, M and H Lundqvist (2013), ”Politikers egenskaper och privatisering av välfärdstjänster” i H Jordahl (red) Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter, SNS, Stockholm.

Elinder, M and H Jordahl (2013), ”Kontrakt kostnader och kvalitet” i H Jordahl (red) Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter, SNS, Stockholm.

Elinder, M and H Jordahl (2013), ”Kommunpolitikers beslut och brukarnas val” i H Jordahl (red) Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter, SNS, Stockholm.

Last modified: 2021-04-22